En helt ny måte å lære gangeetabellen på. Gangetabellen i bilder. Gange, multiplikasjon, matte

U-hjelp
En del av overskuddet fra salget av Gangesagn vil gå til å gjøre livet bedre for noen av alle de menneskene i verden som lever i nød
En del av overskuddet fra salget av Gangesagn vil gå til å gjøre livet bedre for noen av alle de menneskene i verden som lever i nød

 

En del av overskuddet fra salget av Gangesagn vil gå til å gjøre livet bedre for noen av alle de menneskene i verden som lever i nød

1

En del av overskuddet fra salget av Gangesagn vil gå til å gjøre livet bedre for noen av alle de menneskene i verden som lever i nød

2

En del av overskuddet fra salget av Gangesagn vil gå til å gjøre livet bedre for noen av alle de menneskene i verden som lever i nød

3

Slum Foreldreløse Barnesoldater
En del av overskuddet fra salget av Gangesagn vil gå til å gjøre livet bedre for noen av alle de menneskene i verden som lever i nød
Krig
Minst 20% av overskuddet fra salget av "Gangesagn" går til utviklingshjelp.
"Kjøper du "Gangesagn", er du med på å gjøre verden til et bedre sted.
Tørke

5

Gatebarn

6

En del av overskuddet fra salget av Gangesagn vil gå til å gjøre livet bedre for noen av alle de menneskene i verden som lever i nød

7

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.
Matmangel

 

1. Photo by U.S. Air Force Master Sgt. Matthew Lohr, Khowst Provincial Reconstruction Team Public Affairs

2. Thomas Jessica

3. United States Agency for International Development employee,

4. M_Eriksson, Flickr

5. OxFam East Africa

6. Forgeresearch

7.  Al Jazeera English

Naturped, Hege Ulfeng

Org.nummer: 813035952