U-hjelp

På denne siden kan dere prøve metoden selv. Lær ni-gangen på 1,2,3.

 

     Lær figurene og hvilket tall hver figur symboliserer.

1.

Tallfigurene i Gangesagn som hjelper barna å lære gangetabellen

2.

Lær bildene og historiene utenat. Prøv deg selv. Spør: Hvilken historie handlet om båten og Sjur? Hvilken historie handlet om båten og bien?

Husk at de to siste tallene må sies i riktig rekkefølge.

Ved hjelp av enkle bilder og fortellinger lærer barna gangetabellen og det blir lettere å huske

x

3

x

9

Ved hjelp av enkle bilder og fortellinger lærer barna gangetabellen og det blir lettere å huske

x

7

x

9

Ved hjelp av enkle bilder og fortellinger lærer barna gangetabellen og det blir lettere å huske

x

9

x

9

3.

Nå kan du begynne å øve på gangestykkene. De to første tallene representerer gangestykket, de to neste tallene settes sammen til svaret. Først kan du øve på "bien ganger båten", "Sjur ganger båten" osv. Deretter øver du med tallene: tre ganger ni, sju ganger ni... (Tre ganger ni blir bien ganger båten. Husk to roser og sju tulipaner og du har svaret!) Husker du bildene, kan svaret gjenkalles på sekunder.

Naturped, Hege Ulfeng

Org.nummer: 813035952