En helt ny måte å lære gangeetabellen på. Gangetabellen i bilder. Gange, multiplikasjon, matte

U-hjelp

Linker til sider om hukommelse, memo og gangetabellen

 Hukommelse og hukommelses-teknikker eller memo

http://malbevisst.no/husk-mer-til-eksamen-med-memoteknikker/

En enkel innføring i teknikker som gjør det lett å huske pensum

http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/memo/1.6262807

En grei gjennomgang av hvordan hukommelsen virker

http://www.oby.no/hva-er-memo/

Siden til Oddbjørn By som har skrevet flere bøker om memoteknikker

http://huskbedre.no/wordpress/?page_id=7

Siden til Ola Kåre Risa som har gjort det veldig bra i internasjonale memokonkurranser

 Øvesider for innlæring av gangetabellen

http://www.gruble.net/matte/gange/

Norsk side som genererer gangestykker - fin nøytral øveside

http://www.multiplication.com/games/all-games

Amerikansk side med mange gangespill m.m. Under fanen "TEACH" på denne siden finnes mange gode triks og tips

http://www.moava.org/index.php?pageID=7&categoryID=434

Side med linker til mange ulike matematikk-sider for barnetrinnet

http://eleviki.wikidot.com/multiplikasjonstabell

Side om gangetabellen og ulike ideer til alternative innlæringsmetoder

Naturped, Hege Ulfeng

Org.nummer: 813035952