En helt ny måte å lære gangeetabellen på. Gangetabellen i bilder. Gange, multiplikasjon, matte

U-hjelp

Boka «Gangesagn» er laget for å hjelpe barn med å lære gangetabellen. På hver side i boka finner du et bilde og en liten fortelling som illustrerer et gangestykke i 3,4,6,7,8 eller 9-gangen.

 

Noen barn lærer gangestykkene raskt og synes det er moro. Men for mange andre kan det være både vanskelig, kjedelig og frustrerende å pugge de samme regnestykkene om og om igjen. «Gangesagn» gjør innlæringen av gangetabellen både morsommere og mer effektiv fordi den benytter seg av kunnskap om hvordan hjernen lagrer og gjenkaller informasjon.

 

Målet med innlæringen av gangetabellen er at den skal lagres i langtids-hukommelsen. Den tradisjonelle måten å oppnå dette på, er å repetere om og om igjen. Problemet er at hjernen vår ikke har så lett for å lagre og gjenkalle abstrakte, løsrevne symboler. Dette gjelder i enda større grad for barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er noen punkter som er viktige å ta hensyn til når vi ønsker å huske noe lenge:

 

1. Oppmerksomheten og interessen må vekkes.

2. Hjernen husker bilder bedre enn abstrakte symboler.

3. Fortellinger, der ord og tall blir satt inn i en meningsfylt sammenheng, er lette å huske.

4. Assosiasjoner fremmer både lagring og gjenkalling av ny kunnskap. Jo flere assosiasjoner vi har til det vi har lært, jo lettere blir det å gjenkalle kunnskapen.

5. Ny kunnskap bør knyttes til kunnskap som allerede finnes i langtids-hukommelsen.

6. Jo flere sanser som engasjeres, jo raskere og bedre vil innlæringen gå. Noen lærer best ved syn, noen ved hørsel og noen ved berøring/bevegelse/aktivitet. Men uansett er det viktig å sette sansene i sving når vi skal lagre ny kunnskap.

7. Hjernen vår tar bare inn begrensete mengder informasjon. Lange økter er ofte lite effektive.

 

 

 

I «Gangesagn» har vi tatt hensyn til alle disse momentene. Oppmerksomheten fanges av morsomme bilder og enkle historier. Mange av historiene inneholder rim og ordspill eller assosierer tallene med kjente objekter, f.eks. 6 egg i en eggekartong, to hjul på en sykkel, fire hjul på en firehjuling. Lærerveiledningen gir en rekke forslag til læringsaktiviteter som setter mange av sansene i sving. Disse aktivitetene gjør også at innlæringen blir morsom og positiv, noe som er helt avgjørende for resultatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne metoden passer for de fleste barn. Barn som lærer fort, lærer gangestykkene enda raskere med denne metoden, og tid blir frigitt til andre kompetansemål. Mange barn som har problemer med å lære gangetabellen, vil for første gang oppleve at de får det til. Kanskje fører mestringsopplevelsen til at de våger å ta fatt på nye utfordringer i faget? Boka kan også benyttes av barn som har noen få gangestykker de ikke klarer å huske.

 

På neste side kan dere utforske metoden selv. Prøv helt gratis og uten registrering. Finn ut om dette er noe for dere!

 

Mange barn opplever frustrasjon når de skal prøve å lære gangetabellen utenat.
Gangesagn kan bringe smilet fram når barn som aldri har klart å lære gangetabellen endelig får det til.

Hvordan lære gangetabellen med Gangesagn?

Naturped, Hege Ulfeng

Org.nummer: 813035952