En helt ny måte å lære gangeetabellen på. Gangetabellen i bilder. Gange, multiplikasjon, matte

U-hjelp

Trygve er flink i matte. Men gangetabellen var noe annet. Han klarte ikke å lære den, uansett hvor mye han øvde. Heldigvis fant vi ut om Gangesagnmetoden. Vi brukte fem til ti minutter hver dag i et par uker og alle gangestykkene satt! Vi lagde en slags mimelek og lo og hadde det morsomt, ikke noe masing og ingen protester. Etter dette har vi måttet repetere i noen minutter av og til, men gangetabellen er ikke et problem lenger og Trygve sier: "Hva skulle jeg gjort uten Gangesagn!"

 

Mia synes matte er vanskelig og gangetabellen gjorde det ikke bedre. I sjetteklasse kunne hun fortsatt under halvparten av gangestykkene. Da fant familien ut om Gangesagn. Mia fikk litt hjelp og et par dager i uka lekte de en slags ball-lek med Gangesagnfigurer. Lillesøster som kunne gangetabellen godt, hjalp til. Etter to-tre uker skulle Mia ha prøve i hele gangetabellen. Du skulle sett ansiktet hennes da hun kom hjem med 100 riktige av 100!

 

Har du en Gangesagnerfaring du vil dele? Send den til: post@gangesagn.com og vi skal legge den ut på denne siden.

Naturped, Hege Ulfeng

Org.nummer: 813035952